ЗАХИСТ ОЗИМОГО РІПАКУ ВІД ХВОРОБ У РАННЬОВЕСНЯНИЙ ПЕРІОД

Кожний сонячний весняний день наближає нас до польових робіт, і однією з перших с/г культур, на які аграрію слід звернути увагу, є озимий ріпак.

Незважаючи на складні кліматичні умови, які складалися в більшості регіонів України цього року (пізнє зниження температури восени, суттєвий сніговий покрив, наявність великої кількості вологи у верхньому шарі ґрунту, весняні заморозки, пізнє відновлення вегетації), ріпак нормально перезимував. Тим не менш, посіви все ж потребують низки агрономічних заходів з метою створення оптимальних умов для подальшого інтенсивного росту рослин та успішного генеративного розвитку.

Вра­хо­ву­ю­чи великий на­яв­ний за­пас інфекції на рос­лин­них решт­ках та в ґрунті, а та­кож за умов на­си­чен­ня сівозміни такими  куль­ту­ра­ми, як со­няш­ни­к, соя, ­котрі ура­жу­ють­ся одними й тими ж  патогенами, є великий ризик пошкодження посівів озимого ріпаку хворобами, а саме: борошнистою росою, фомозом, альтельнаріозом, циліндроспорозом, сірою та білою гнилями.

Запорізька обл., березень 2021р.

Рівненська обл., 18.03.2021р.

Хмельницька обл., пошкодження морозами, 24.03.2021р.

За вста­нов­лен­ня се­ред­нь­о­до­бо­вої тем­пе­ра­ту­ри на рівні 7°С та із початком відновлення вегетації потрібно починати контролювати шкідників та хво­роби.

Для першої фунгіцидної обробки, тобто для контролю хвороб, що збереглися на рослинних рештках і в ґрунті, а саме фомозу, борошнистої роси, сірої гнилі тощо,  що масово розвивалися за умов довгої, теплої осені і добре перезимували, та допомоги в загоєнні ран, що виникли внаслідок механічних ушкоджень (заморозки, пошкодження шкідниками і т. ін.) «Самміт-Агро Юкрейн» рекомендує застосувати ТОПСІН-М у нормі 1,2-1,5 л/га.

Фунгіцид починає ефективно працювати при понижених температурах (5-7 ˚С). 

ТОПСІН-М – це системний препарат, що має лікувальну і профілактичну дію, характеризується швидкою і водночас подовженою захисною дією (понад 2 тижні), що дуже важливо навесні, коли ріст і розвиток озимого ріпаку є особливо інтенсивними.

За умов різкого підвищення температури, сильного розвитку хвороб та активного росту рослин радимо застосувати трьохкомпонентний фунгіцид  ЮТАКА, що  в ранньовесняний період ефективно контролює фомоз, альтернаріоз, циліндроспоріоз та борошнисту росу, впливає на загоєння тканин, що були пошкоджені внаслідок перезимівлі чи весняних заморозків. Норма: 1,2-1,4 л/га.

За настання фаз розвитку (ВВСН 21-31) доцільно застосувати фунгіцид ІКАРУС ТУРБО в нормі 0,4-0,5 л/га. Крім контролю основних хвороб, препарат допомагає знизити висоту рослин ріпаку та покращити гілкування.

Саме у ранньовесняний період для активації росту рослин та відновлення після весняних заморозків ми також рекомендуємо застосувати біостимулянт АМАЛГЕРОЛ у нормі 2,0-3,0 л/га, внесення якого чудово поєднується із фунгіцидними обробками.

Уважно слідкуйте за розвитком рослин, погодними умовами та вчасно захищайте культуру, аби уникнути майбутніх втрат урожаю!

За більш детальною інформацією ви можете звернутися до регіонального представника «Самміт-Агро Юкрейн» у Вашому регіоні!

Автор: Ігор Лушпанов, Технічний експерт Західного регіону

+38 (050) 469-93-59

igor.lushpanov@summit-agro.com.ua