Рекомендації по захисту сої від бур'янів

Триває посівна кампанія соїі. І вже зараз варто подбати про ефективний захист від бур’янів.

Рослини сої на початкових етапах повільно ростуть, тому сильно пригнічуються бур’янами. В зв’язку із цим, контроль бур’янів до змикання міжряддя є одним із найважливіших елементів у системі отримання високих врожаїв. Забур’янення посівів сої значною мірою впливає, також, на баланс  поживних речовин у ґрунті. 

Найбільшої шко­ди сої за­вда­ють бур’яни, що з’яв­ля­ють­ся раніше, або од­но­час­но зі схо­да­ми куль­ту­ри. Відпо­відно, соя має слаб­ку кон­ку­рен­тоз­дат­ність щодо бур’янів, особ­ли­во в перші 40–50 днів ве­ге­тації. Із ви­до­во­го скла­ду доміну­ю­чи­ми засмічу­ва­ча­ми посівів сої є од­норічні дво­дольні та зла­кові ви­ди.

Для успішного вирішення вищезгаданого комплексу проблем на посівах сої, компанія ТОВ «САММІТ-АГРО ЮКРЕЙН» пропонує високоефективні гербіциди: ПЛЕДЖ 50, ЗП та БАМБУ 480, КЕ.

Гербіцид ПЛЕДЖ 50, ЗП є унікальним за  механізмом дії серед інших ґрунтових гербіцидів, відомих на ринку України.

Діюча  речовина – флуміоксазин - в присутності кисню і світла індукує масову  акумуляцію порфіринів, підсилює окислювання жирів мембран клітин. Це  призводить до незворотних ушкоджень тканин у бур’янів. Препарат  контролює широкий спектр дводольних злісних бур’янів: амброзія полинолиста, щириця звичайна, лобода біла, паслін чорний, гірчаки (види), дурман та інші.

Ґрунтово  препарат застосовується на сої  у нормі 0,1-0,12  кг/га протягом трьох  днів  після посіву, без  заробки. Механічні втручання в обробіток ґрунту  порушують захисний  екран, а тому не дозволяються.  Препарат  не  вимивається в нижні  горизонти ґрунту, а тому може застосовуватись на  легких ґрунтах, а  також не має негативної післядії на послідуючі  культури та обмежень в  сівозміні. Мінімальні опади (5 мм) значно  підсилюють гербіцидну дію  препарату.

Для підсилення дії препарату доцільно додати ґрунтовий ад'ювант РОУБЕК, КЕ.

Рекомендована бакова суміш: ПЛЕДЖ (0,1-0,12 кг/га)  + РОУБЕК (0,2 - 0,4 л/га)