UARUEN
Товари для населення
Каталог препаратів

Контроль складних шкідників, або
як не втратити плодоносний сад  

Серед великого різноманіття шкідників, що пошкоджують яблуневі та грушеві сади, неможливо не побачити цих комах. Адже результати їх «діяльності» помітні голим оком, і навіть інколи за сильного розвитку популяції може повстати питання про втрату плодоносного саду. То що ж це за шкідники? Мова йтиме про щитівки (каліфорнійську та комоподібну) та грушеву листоблішку (медяницю).

Щитівки - це одні із досить складних шкідників саду, які при не достатньому контролі можуть призвести до значного зниження продуктивності чи навіть до повної втрати саду. Залежно від регіону найпоширенішими можуть бути щитівка каліфорнійська (Quadraspidiotus perniciosus) чи комоподібна (Lepidosaphes ulmi). В той час, як каліфорнійська щитівка більш теплолюбна і її ареал розповсюдження знаходиться в основному в Південних областях, яблунева комоподібна щитівка трапляється в усіх регіонах, а рівень заселеності садів в основному залежить від ефективності та методів боротьби, які використовуються в господарствах. Цих два види найпоширеніших щитівок за своїм циклом розвитку відрізняються не суттєво, і для агронома найважливішим є те, що моніторинг шкідника, шкода, яку завдають ці комахи, та методи боротьби є подібними. Найбільшої шкоди щитівки завдають, висмоктуючи сік із молодих пагонів, тим самим ослаблюючи дерево, що в свою чергу призводить не лише до зменшення врожайності, а й до зниження опірності дерева до ураження хворобами та іншими шкідниками. Також при сильному уражені саду щитівки пошкоджують плоди, на яких в результаті їх харчування утворюються специфічні червоні плями, що суттєво псують товарний вигляд. Шкідники живуть і зимують на молодих пагонах, тому при постійному моніторингу появу їх у своєму саду помітити легко. Труднощі із цими шкідниками починаються при їх знищенні, і насамперед це пов’язано з особливостями життєвого циклу щитівок. Проти щитівок зареєстровано багато препаратів, але вони ефективні лише проти личинок-мандрівниць, які в літній період виходять з-під щитка і розселяються по дереву. Вони переміщуються по дереву всього декілька годин, а потім вкриваються восковим щитком, який надійно захищає їх від дії більшості препаратів. Тому такі препарати мають встигнути потрапити на мандрівницю щитівки саме в ці декілька годин, але це є практично неможливим, оскільки вихід мандрівниць з-під щитка дуже нерівномірний, чітко спрогнозувати його і визначити необхідний момент проведення обробки - неможливо. Тож якщо у саду вже з’явився цей шкідник і він становить реальну загрозу, слід використовувати потужніші препарати, що мають викорінюючий ефект і захисний період саме проти цього шкідника понад 2 тижні. Такими препаратами є АПЛАУД, ЗП з нормою використання 2,0-2,4 кг/га та МОСПІЛАН, ВП з нормою використання 0,4-0,5 кг/га. А також ефективним заходом є застосування 2%-го розчину препарату ОЛЕМІКС 84, КЕ в ранньовесняний період.

Таким чином, ми маємо три потужних препарати, завдяки яким можна побудувати повноцінну систему контролю щитівок і викорінити шкідників навіть в садах, що перебувають в запущеному стані. Першу обробку слід запланувати препаратом ОЛЕМІКС 84, КЕ (2%-й розчин). Обробку бажано проводити за середньодобової температури, що не перевищує +5 °С. Суцільне нанесення препарату на кору дерев  («обмивка») перешкоджає доступу повітря до зимуючих шкідників, які, хоч і знаходяться під щитком, але все ж таки повинні дихати. Наступну обробку слід проводити спеціальним інсектицидом АПЛАУД, ЗП (2,0-2,4 кг/га) в період розселення личинок мандрівниць (зазвичай це відбувається протягом червня). Препарат працює як регулятор росту, впливаючи на линьку комах. Цей інсектицид абсолютно безпечний для корисної ентомофауни та медоносних бджіл. Якщо в ранньовесняний період не був застосований ОЛЕМІКС 84, КЕ, то першу обробку інсектицидом АПЛАУД, ЗП слід провести раніше, орієнтовно у фазу «зелений конус», препарат, випаровуючись, проникає крізь продихи під щиток і знищує шкідників у момент їх переходу з однієї фази розвитку до другої. Також, згідно з останніми Європейськими дослідженнями, АПЛАУД, ЗП показує найкращі результати при спільному застосуванні у весняний період разом із препаратом ОЛЕМІКС 84, КЕ. В такому разі слід робити суміш (Аплауд, ЗП 1,5 кг/га + Олемікс 84, КЕ 1%-й розчин).

Обробку інсектицидом МОСПІЛАН, ВП доцільно проводити у літній період проти мандрівниць щитівок, оскільки препарат із нормою застосування 0,4-0,5 кг/га додатково буде контролювати всіх листогризучих і сисних шкідників.

Ще складнішою проблемою, ніж щитівки, є контроль грушевої листоблішки (Psylla pyri L). При сильному заселенню шкідником та не правильній системі захисту ситуація стає критичною - неможливо отримати якісний врожай. Тому інколи фермери, зважаючи на труднощі в контролі грушевої медяниці, взагалі відмовляються від вирощування груші.

Як і в ситуації зі щитівками, основні труднощі в контролі медяниці пов’язані з особливостями розвитку самого шкідника. Складається така парадоксальна ситуація, що ніякі препарати не працюють, і що чим більше їх використовують, то гірший результат. Насправді листоблішку здолати можна, але потрібно побудувати чітку програму захисту, яка базується на особливостях біології розвитку шкідника та підтримці в саду корисної ентомофауни. Головна проблема в боротьбі зі шкідником полягає в тому, що вихід його із місць зимівлі починається дуже рано — ще до розпукування бруньок, а перші обприскування проводять по відроджених личинках, коли вже зазвичай занадто пізно. Боротьба ж у літній період (фосфорорганікою та піретроїдами) знищує корисну ентомофауну й практично не зупиняє шкідника.

Тож вихід із цієї ситуації полягає у побудові системи контролю грушевої медяниці, яка повинна включати застосування каолінової глини (в період відлиг в кінці лютого), обробку фосфорорганічними інсектицидами на початку льоту шкідника та відкладання яєць (кінець лютого - початок березня) та застосування спеціальних інсектицидів, що мають сильний вплив на грушеву листоблішку. Одним із таких інсектицидів є препарат АПЛАУД, ЗП, який слід застосовувати в ранній період вегетації, доки популяція медяниці не розрослась. Згідно з Європейськими даними, препарат має гарну ефективність і довготривалий захист, якщо він був застосований вчасно. Так, при низькому рівні поширення шкідника, ефективність Аплауду становить понад 90% з періодом захисту мінімум 14 днів. АПЛАУД, ЗП слід застосовувати з нормою 2,0-2,5 кг/га. Також застосування мінеральних олій (таких як ОЛЕМІКС 84, КЕ - 0,5%-й розчин) до кожної інсектицидної обробки суттєво підвищує ефективність дії всіх інсектицидів.

Інсектицидні обробки слід робити поперемінно, змінюючи хімічні групи препаратів, і віддавати перевагу регуляторам росту й іншим безпечним для корисної ентомофауни препаратам, наприклад, таким як МОСПІЛАН, ВП.

В кінці червня бажано закінчити всі інсектицидні обробітки й дати можливість вільно розвиватися і працювати корисній ентомофауні (природні вороги медяниці - афелінус (Aphelinus mali), щипавки (Cobitis taenia), сонечко, жужелиці й ін.). Лише дотримання правильно побудованої системи захисту дозволяє стримувати розвиток грушевої листоблішки й отримувати якісний урожай.

Тел.:  +38-044-494-37-04 
Факс: +38-044-494-37-05 
Україна, м.Київ 03680
вул. Горького, 172, 10 поверх

GISMETEO: Погода по г.Киев