UARUEN
Товари для населення
Каталог препаратів

ЕФЕКТИВНИЙ КОНТРОЛЬ ФУЗАРІОЗУ

Зернові культури постійно піддаються загрозі ураження грибковими захворюваннями протягом усього періоду вирощування. Загроза ураження посівів значною мірою залежить від погодних умов, але також великий вплив мають агрономічні особливості вирощування та чутливість сортів. Збільшення частки зернових у структурі сівозміни викликає підвищений ризик виникнення грибкових захворювань, оскільки інфекція зберігається на рослинних рештках та передається з ураженим насінням.

Захворювання, викликані грибами з роду Fusarium, дуже небезпечні, тому що їх метаболіти ‒ мікотоксини, мають гострі токсичні, мутагенні та канцерогенні ефекти. Через різні токсичні ефекти і їх стійкість до високих температур, наявність мікотоксинів у харчових продуктах та кормах несе в собі ризик для здоров’я людей і тварин. Також це істотно впливає на економіку господарства, адже призводить до втрати домашніх тварин і труднощів у їх розведенні. Крім того, відповідно до чинних правових норм, зерно, що містить мікотоксини, не може бути використане для виготовлення харчових продуктів.

Зараження харчових продуктів і кормів мікотоксинами суттєво залежить від умов навколишнього середовища, які сприяють росту міцелія та утворенню мікотоксинів. Сільсько-господарська продукція може бути заражена у будь-який час, починаючи із вирощування рослин у полі, а також під час збору врожаю, зберігання чи транспортування готової продукції.

У зв’язку з цим обставини виникнення мікотоксинів діляться на «польові» – ті що сформувалися у період до збору врожаю, та «складські» – після збору врожаю під впливом умов зберігання. До «польових» мікотоксинів належать основні метаболіти грибів Fusarium. У 2003 році Європейська комісія опублікувала звіт SCOOP 2003, що висвітлює ситуацію з мікотоксинами, котрі продукуються грибами роду Fusarium. За даними доповіді, із близько 12 000 зразків 57% містили дезоксиніваленол (ДОН). Також часто зустрічається мікотоксин фумінозин В1 (46% позитивних тестів на 4 000 зразків) та зеараленон (32% із приблизно 5 000 зразків). Найчастіше ці мікотоксини зустрічаються у зерні пшениці та особливо в кукурудзі (88% зразків були заражені дезоксініваленолом (ДОН), 79% зеараленоном (В1) та 66% фумінозином). Ситуація із зерном пшениці виглядала наступним чином: фумінозин (В1) ‒ 79% та зеараленон ‒ 30%.

Ураження кукурудзи цими мікотоксинами спостерігалось в усіх кліматичних зонах, і несе в собі великий ризик для здоров’я людей і тварин. Забруднення зерна та продуктів харчування є однією з важливих проблем сільського господарства та продовольчої безпеки. Зважаючи на цю проблему, в ЄС в 2006 році були введені нові стандарти на вміст мікотоксинів у зерні, призначеному для продуктів харчування та кормів тварин.
Мікотоксини, які продукуються грибами з роду Fusarium, є результатом ураження рослин під час цвітіння і дозрівання зерна. Мікотоксини є наслідком розвитку широковідомого захворювання фузаріоз, який проявляється протягом періоду вегетації у вигляді випрівання сходів, розвитку кореневої гнилі, фузаріозної плямистості листя та фузаріозу колосу. За результатами досліджень встановлено, що збільшення рівня ураження пшениці фузаріозом колосу на 1% може призвести до підвищення у зерні вмісту мікотоксину ДОН до 0,3 мг/кг.

У Польщі немає стійких до фузаріозу сортів, у зв’язку з цим епідемії, викликані Fusarium, відбуваються кожні кілька років. В роки із сильним розвитком Fusarium більшість уражених сортів можуть містити мікотоксини. Для того щоб повністю запобігти або зменшити вміст мікотоксинів, необхідно захищати колос за допомогою фунгіцидів. Щоб правильно і ефективно контролювати захворювання, потрібно підібрати фунгіцид, що спеціалізується на контролі фузаріозу та правильно його застосувати відповідно до погодних умов та фази розвитку пшениці. При виборі препарату варто звернути особливу увагу на те, чи він має застосовуватися профілактично, чи має лікувальний ефект.

Дуже серйозною проблемою у контролі цього захворювання може бути стійкість грибів Fusarium до фунгіцидів. На сьогодні такі приклади вже існують. В результаті мутацій деякі види, які до недавнього часу легко, контролювалися, зараз виробили стійкість, і багато діючих речовин перестали працювати, або для їх ефективної роботи необхідно збільшувати дозування. Типовим прикладом є Septoria, вид який швидко мутує, тож у боротьбі з ним бажано використовувати будь-яку ефективну діючу речовину лише один раз, якщо це можливо.

Також важливим критерієм у боротьбі є вибір продуктів, що містять дійсно ефективні діючі речовини, і застосовувати їх у відповідності до побудованої стратегії захисту, щоб запобігти виникненню стійкості у грибів.

Прикладом такого препарату є зареєстрований у Німеччині фунгіцид під назвою DON-Q, що відрізняється від всіх інших препаратів, які використовуються проти фузаріозу. Тіофанат-метил, що входить до складу цього продукту, має системну активність та поєднання двох різних механізмів дії: перший ‒ пригнічує поділ ядра клітини, тим самим блокуючи ріст міцелію, а другий – зупиняє дихання, що, своєю чергою, пригнічує продукування мікотоксинів. Застосування DON-Q у системі захисту проти фузаріозу колосу зменшує вміст токсинів та ризик виникнення резистентності до триазолових фунгіцидів. Фунгіцид, що реалізується у Німеччині під торговою маркою DON-Q, в Польщі та Україні відомий під назвою ТОПСІН-М 500, КС.

Проблема мікотоксинів була, є і буде існувати, а посилення факторів, що сприяють розвитку грибів, має важливе значення для запобігання їх виникнення. Тож використання ефективних фунгіцидів є одним із дієвих способів контролю цієї проблеми.

Тел.:  +38-044-494-37-04 
Факс: +38-044-494-37-05 
Україна, м.Київ 03680
вул. Горького, 172, 10 поверх

GISMETEO: Погода по г.Киев