UARUEN
Товари для населення
Каталог препаратів

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗАХИСТУ СОНЯШНИКА ВІД БУР’ЯНІВ ПРЕПАРАТАМИ ТОВ «САММІТ-АГРО ЮКРЕЙН» (квітень 2018)

Соняшник  - одна зі стратегічних культур аграрного сектору України.
Як високотехнологічна відносно процесу вирощування, рослина соняшнику  потребує постійної та послідовної  уваги протягом усього періоду вегетації. Одним із найважливіших факторів зниження продуктивності цієї культури, безумовно, є бур’яни. Зменшення врожаю, залежно від забур’яненості посівів соняшнику, може сягати 15-50%, а за суцільної засміченості – навіть призвести до повної загибелі культури. Крім того бур’яни є активними резерваторами хвороб та шкідників.

Хімічний засіб боротьби зі шкодочинними рослинами на посівах соняшника  традиційно набув важливого значення. Для успішного застосування гербіцидів важливо виконувати наступні головні вимоги:

  • правильно підібрати препарат, враховуючи стійкість до нього культури та видового складу бур’янів;
  • вміло поєднувати гербіцид з комплексом агротехнічних засобів;
  • правильно встановлювати норми використання та виконувати рекомендовані технології застосування.

Подолання стійкості бур’янів до гербіцидів – особливо важливе завдання агрохімічного захисту.
Для успішного вирішення вищезгаданого комплексу проблем на посівах соняшнику, компанія ТОВ «САММІТ-АГРО ЮКРЕЙН» пропонує низку високоефективних препаратів гербіцидної дії:
 АСТРЕЛ ПЛЮС, СЕ;
 ПЛЕДЖ 50, ЗП;
 ФІСТ, СК;
 ТАРГА СУПЕР, КЕ.

Це хімічні продукти абсолютно різного механізму дії, що дозволяє вирішувати найскладніші питання для контролю широкого спектру  бур’янів та економічно виправданого, рентабельного вирощування культури.    
АСТРЕЛ ПЛЮС, СЕ застосовується як ґрунтовий гербіцид, залежно від погодних умов та інших обставин до посіву, під час та після посіву культури.  Дві різні хімічні речовини, які входять до складу препарату, практично повністю контролюють весь видовий склад найпоширеніших бур’янів. Діюча речовина препарату ацетохлор за своїм механізмом дії пригнічує процеси клітинного дихання в коренях рослин та інгібує синтез білків. Цей препарат чудово контролює злакову групу бур’янів на протязі всього вегетаційного періоду, а також знищує дводольні бур’яни: паслін чорний, грицики, портулак городній, різні види щириці та інші. Друга діюча речовина – тербутилазин  абсорбується коренями та листям бур’янів, переміщується ксилемою акропетально та інгібує транспорт електронів при фотосинтезі, що призводить до повної їх загибелі. Головний спектр дії тербутилазину це дводольні бур’яни,  має хорошу дію на амброзію та канатник, а також на 50-70% ефективний проти нетреби звичайної. Маючи збалансоване співвідношення та кількісний процентний склад діючих речовин, при дотриманні рекомендованих норм застосування, не має проявів фітотоксичності по відношенню до культурної рослини. При застосуванні в умовах посухи рекомендується вносити в передпосівну культивацію, а в випадку внесення після посіву – виконати коткування посівів кільчато-шпоровими котками.

Відмінним  за механізмом дії серед інших ґрунтових гербіцидів, відомих на ринку України, є препарат ПЛЕДЖ 50, ЗП.


Діюча речовина даного гербіциду – флуміоксазин - в присутності кисню і світла індукує масову акумуляцію порфіринів, підсилює окислювання жирів мембран клітин. Це призводить до незворотних ушкоджень клітинних функцій в структурі тканин у шкодочинних  рослин. Контролює  надзвичайно широкий спектр дводольних злісних бур’янів: амброзія полинолиста, щириця звичайна, лобода біла, паслін чорний, гірчаки (види), дурман та інші. Ґрунтово препарат застосовується у нормі 0,08-0,1 кг/га на протязі  трьох днів  після посіву культури без заробки. Механічні втручання в обробіток ґрунту порушують захисний екран, а тому не припустимі. В умовах складної ситуації на полі при засміченості злісними бур’янами: нетребою звичайною або берізкою польовою, а також у випадку, коли не був застосований ґрунтовий гербіцид в посівний період, можливе внесення препарату ПЛЕДЖ 50, ЗП із нормою 0,08 кг/га в якості страхового гербіциду на будь-яких гібридах  та сортах соняшнику, але чітко в фазу розвитку культури від двох до чотирьох справжніх листків, при цьому бажано, щоб фаза розвитку бур’янів не перевищувала чотирьох справжніх листків. Цей препарат не має негативної післядії на послідуючі культури та обмежень в сівозміні.
В випадках дощової погоди, коли на полях виникає підвищений ризик засміченості злаковими бур’янами, або в разі  домінування на полях таких  бур’янів як зірочник середній, галінсога дрібноквіткова, види гречишки та інші (особливо в умовах Південного Степу), ТОВ «САММІТ-АГРО ЮКРЕЙН» пропонує  ще один ґрунтовий гербіцид ФІСТ, СК з діючою речовиною пендиметаліном, який представлений в новій капсульованій формі і, завдяки цьому, має пролонговану дію за рахунок поступового вивільнення гербіцидного компоненту. Пендиметалін інгібує поділ клітин меристеми в проростаючих, або в таких що вже проросли бур’янах,  і призводить до їх повної загибелі. Крім того ФІСТ, СК містить більше діючої речовини в 1 л препарату, що зменшує затрати на логістику, оскільки норма застосування складає 2,1 – 4,15 л/га. Цей препарат також не має обмежень в сівозміні.
В разі активного засмічення полів соняшнику однорічними або багаторічними злаковими бур’янами, а також падалицею зернових, необхідно застосувати страховий грамініцид ТАРГА СУПЕР, КЕ. Цей препарат застосовується у фазу 1-3 пари листків культури, не має фітотоксичності та надійно знищує всі вищезгадані шкодочинні рослини.
Отже, вміло використовуючи препарати ТОВ «САММІТ-АГРО ЮКРЕЙН», можна надійно та ефективно вирішувати будь-які проблеми забур’яненості  посівів соняшнику та значно підвищити рентабельність вирощування культури.

Тел.:  +38-044-494-37-04 
Факс: +38-044-494-37-05 
Україна, м.Київ 03680
вул. Горького, 172, 10 поверх

GISMETEO: Погода по г.Киев