КОНТРОЛЬ ХВОРОБ ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ ПРОТЯГОМ ВЕГЕТАЦІЇ

Погодно-кліматичні умови осені 2022 року відзначилися теплою погодою з достатньою кількістю опадів, що позитивно впливало навіть на пшеницю пізніх строків посіву, а саме на проростання й початковий розвиток.

Зимовий період характеризувався вищими температурами за середньостатистичні показники, а значних її коливань не спостерігалося, що позитивно вплинуло на перезимівлю озимої пшениці, навіть за слабкого її розвитку восени. Так, за офіційними даними Міністерства Аграрної Політики та Продовольства України на посівах пшениці озимої за узагальненням результатів відрощування зразків зимуючих культур в окремих районах Сумської, Харківської та Чернігівської областей виявлено незначну зрідженість посівів - не більше 10 %, що в межах природньої зрідженості.

Проте, відсутність справжньої зими, з істотним й тривалим морозним періодом створила умови й для збереження, перезимівлі та накопичення інфекційного фону в ґрунті й на рослинних рештках.

Беручи до уваги прогнозовані підвищення середньодобової температури повітря вище +5…+10°С у першій декаді березня, активізація не лише розвитку зернових культур, а й комплексу ранніх хвороб, які здатні розвиватися за помірно низьких температур, насамперед борошнистої роси, прикореневих гнилей та септоріозу, може стати актуальним питанням.

Так, наприклад, конідіальне зараження борошнистою росою може відбуватися при температурі від 0°С до +20°С й відносній вологості повітря від 50 до 100%. Отже, з підвищенням температури інкубаційний період скоротиться до 4–5 днів, що може сприяти інтенсивнішому ураженню посівів.

Ключовим фактором, що впливає на ефективність фунгіцидів є температурний режим їх роботи, тому для ранньовесняних обробок слід віддавати перевагу тим препаратам, діючі речовини яких є ефективними за низьких температур повітря. Для більшості препаратів на ринку мінімальною ефективною температурою повітря є 8-10°С.

РАННЬОВЕСНЯНИЙ КОНТРОЛЬ ХВОРОБ У ПОСІВАХ ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ (T1)

В портфоліо компанії «Самміт Агро Юкрейн» є ряд ефективних фунгіцидів, які містять діючі речовини, ефективність яких проявляється навіть за температури +5°С.

Одним з таких препаратів є фунгіцид ЮТАКА (тіофанат-метил, 350 г/л + тебуконазол, 100 г/л + цифлуфенамід, 6,3 г/л), застосування якого забезпечить посівам пшениці повноцінний захист раннього розвитку септоріозу, борошнистої роси та ламкості стебел (прикореневі гнилі), а також дозволить утримувати рослини в чистому від хвороб стані до обробки у прапорцевий листок.

Ключовою особливістю ЮТАКА є те, що даний фунгіцид добре працює у широкому діапазоні температур та починає діяти при понижених температурах за рахунок тіофанат-метилу та цифлуфенаміду (від +5°С) у той час, коли більшість діючих речовин, наприклад з хімічних груп стробілуринів, карбоксамідів та триазолів, мають недостатню ефективність.

Нова діюча речовина цифлуфенамід має локально-системну і трансламінарну дію, а також перерозподіляється у газовій фазі, проявляючи інгібуючий ефект на борошнисту росу на всіх стадіях її розвитку. Згідно даних незалежних оцінювань англійської організації HGCA, ефективність цифлуфенаміду проти борошнистої роси значно перевищує інші діючі речовини, які спеціалізуються у контролі цієї хвороби.

Важливим фактом є те, що цифлуфенамід ефективний не лише проти борошнистої роси, а й проти жовтої іржі та має дію на септоріоз, а тому буде підсилювати дію тебуконазолу у контролі цих хвороб.

Норма застосування ЮТАКА на пшениці залежить від виду хвороб, інтенсивності їх розвитку та погодних умов. Так наприклад, проти борошнистої роси можуть бути використанні мінімальні реєстраційні норми (1,0 л/га), а проти прикореневих гнилей та септоріозу – максимальні (1,2 л/га). Фунгіцид ЮТАКА буде ідеальним рішенням для ранньовесняного застосування у добре розвинених посівах озимої пшениці, особливо на сортах сприйнятливих до розвитку борошнистої роси.

На полях озимої пшениці, де висіваються відносно стійкі сорти до ураження хворобами, або за незначного їх розвитку у ранньовесняний період, доцільним буде використання системного фунгіциду ТОПСІН-М (тіофанат-метил, 500 г/л) з нормою витрати 1,2-1,4 л/га.

ТОПСІН-М ефективний проти комплексу прикореневих гнилей, починає працювати вже при температурі +5°С, а також забезпечує захист пшениці проти борошнистої роси та септоріозу за їх незначного розвитку у посівах. Для підсилення ефективності дії препарату, зокрема проти септоріозу, рекомендується використовувати його на пшениці у період початок виходу в трубку у баковій суміші з фунгіцидом ІКАРУС ТУРБО (тебуконазол, 430 г/л):

На ослаблених після зими посівах, в умовах високої вартості азотних добрив, з вищевказаними препаратами чи їх сумішами радимо використати мультифункціональний біостимулянт АМАЛГЕРОЛ ЕССЕНС (2,0 л/га). Цей продукт активує захисні механізми рослини та сприятиме інтенсивному відновленню кореневої системи, посилить природній імунітет рослин, поліпшить стійкість до стресових факторів, таких як добові коливання температур чи посуха.

КОНТРОЛЬ ХВОРОБ ПШЕНИЦІ У ПЕРІОД Т2

Фунгіцидний захист пшениці у період Т2, тобто захист прапорцевого (F1) й підпрапорцевого (F2) листків у посівах пшениці є одним з вирішальних та найвідповідальніших, оскільки частка забезпечення надходження асимілянтів до зернівки від цих листків, згідно даних англійських літературних джерел оцінюється на рівні 65%.

У портфоліо компанії «Самміт Агро Юкрейн» є кілька рішень для ефективного захисту пшениці у цей відповідальний період.

Фунгіцид ЗЕПАН поєднує в собі три діючих речовини (крезоксим-метил, 125 г/л + епоксиконазол, 125 г/л + дифеноконазол, 80 г/л), які забезпечують потужний й довготривалий контроль широкого спектру хвороб пшениці та рекомендований до використання у високопродуктивних посівах пшениці з високим біологічним потенціалом. За рахунок двох різних фізико-хімічних властивостей двох триазолів, які є у складі препарату, забезпечується належна концентрація діючих речовин в різних частинах рослини.


Епоксиконазол є високорухливою сполукою та активно переміщується у необроблені ділянки захищаючи новий приріст, а дифеноконазол рухається більш повільно, забезпечуючи переважно захист тих частинах рослини, на які потрапив препарат.

Крезоксим-метил належить до класу стробілуринів й окрім того, що має високу ефективність на види іржі, септоріоз й інші збудники хвороб, проявляє яскраво виражений «зелений ефект», коли за рахунок пригнічення синтезу етилену, відбувається подовження періоду вегетації та посилення фотосинтезу, що забезпечує формування максимального врожаю пшениці з високими показниками якості.

 Норма застосування ЗЕПАН на пшениці обирається в залежності від розвитку хвороб у посівах. Для максимального захисту від хвороб, за сприятливих умов для їх розвитку необхідно використовувати максимальні норми препарату-  0,6-0,7 л/га.

У разі, якщо захист пшениці у період Т1 був проведений комплексним препаратом ЮТАКА або ж за слабкого тиску хвороб чи вирощуванні сортів відносно стійких до септоріозу, можна застосовувати менші норми препарату ЗЕПАН, а саме 0,5-0,6 л/га.

У випадках помірного або нижче середнього рівня тиску хвороб, за умов коли погодні умови не сприяють їх інтенсивному розвитку або вирощуванні відносно стійких до хвороб сортів пшениці ми рекомендуємо використати фунгіциди АНЗОР (азоксистробін 200 г/л + тебуконазол 200 г/л) з нормою витрати 0,6-0,8 л/га або КАЛЛАТІС (азоксистробін 200 г/л + ципроконазол 80 г/л) з нормою витрати 0,5-0,75 л/га.

Обидва фунгіциди забезпечать оптимальний комплексний захист за вищезазначених умов. За своїм складом й спектром дії на патогени ці два фунгіциди дуже схожі, оскільки місять азоксистробін, який має найвищий рівень розчинності у воді — 6,7 мг/л порівняно з іншими стробілуринами, а коефіцієнт розподілу октанол–вода Kow logP = 2,5 характеризує цю діючу речовину як гідрофільну з вищою системністю.

У разі, коли у посівах розвиваються борошниста роса чи іржа, а домінуючою хворобою є септоріоз, рекомендуємо використати АНЗОР з нормою витрати 0,6-0,8 л/га, оскільки тебуконазол володіє сильнішою дією на цього збудника хвороб.

ВПЛИВ РІЗНИХ ДІЮЧИХ РЕЧОВИН НА РОЗВИТОК СЕПТОРІОЗУ ПШЕНИЦІ

Джерело: https://www.agriculturejournals.cz/publicFiles/236059.pdf

За помірного розвитку септоріозу, а також борошнистої роси та іржі оптимальним рішенням буде використання препарату КАЛЛАТІС з нормою витрати 0,5-0,75 л/га

У дощові роки, особливо коли пшениця висівається по стерньових попередниках чи кукурудзі, зростає ймовірність ураження колосу фузаріозом. Для захисту колосу від цієї хвороби, маємо кілька ефективних препаратів. Як базове рішення для посівів по попередниках, які не сприяють ураженню пшениці фузаріозом (соняшник, горох, ріпак) для контролю фузаріозу колосу рекомендуємо фунгіцид ЯМАТО з нормою витрати 1,5 л/га.

На пшениці, посіяній по кукурудзі чи стерньових попередниках, для підсилення дії проти комплексу хвороб ефективнішою буде суміш:

ТОПСІН-М (1,0 л/га) + ІКАРУС ТУРБО (0,4-0,5 л/га)

Найкращий період для застосування фунгіцидів для контролю хвороб колосу – початок цвітіння озимої пшениці (ВВСН 61-63), оскільки в цей час культура найбільш чутлива до ураження.

Дбайте про свої посіви та отримуйте щедрі врожаї!

За більш детальною інформацією, будь ласка, звертайтеся до регіональних представників"Самміт-Агро Юкрейн" та офіційних дистриб’юторів компанії у вашому регіоні.